Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a anunțat suspendarea acreditării laboratorului din București pentru o perioadă de șase luni.

Această suspendare a fost impusă din cauza unui număr de neconformități față de Standardul Internațional pentru Laboratoare (ISL), care, la 29 noiembrie 2017, au determinat suspendarea provizorie a laboratorului. De la acea dată, un comitet disciplinar independent a efectuat procedurile disciplinare, fiind însărcinat să formuleze o recomandare pentru președintele Comitetului executiv al WADA cu privire la statutul acreditării laboratorului.

Suspendarea, care este datată anterior față de suspendarea provizorie, interzice laboratorului din București să efectueze orice activități anti-doping, inclusiv toate analizele de urină și probe de sânge.

Pe durata suspendării, eșantioanele care nu au fost încă analizate de laboratorul din București, eșantioanele supuse în prezent unei proceduri de confirmare și orice eșantioane pentru care se solicită o procedură de confirmare (A și/sau B) trebuie să fie transportate în mod sigur la un laborator acreditat WADA. Acest lucru este necesar pentru a asigura o analiză continuă, de înaltă calitate, a probelor, care, de asemenea, ajută la menținerea încrederii sportivilor în acest proces și în sistemul anti-doping de ansamblu.

În conformitate cu articolul 13.7 din Codul mondial anti-doping, laboratorul are posibilitatea să atace această decizie la Curtea de Arbitraj pentru Sport în termen de 21 de zile de la primirea notificării.

Laboratorul va aborda acum toate neconformitățile identificate de Grupul de experți și de WADA în orice solicitare de măsuri corective sau în alt mod, precum și orice neconformități suplimentare identificate în timpul unei vizite la fața locului, efectuată de WADA în timpul perioadei de suspendare.

Dacă laboratorul satisface cerințele impuse de comitetul disciplinar, acesta poate solicita ridicarea suspendării înainte de expirarea perioadei de șase luni. Cu toate acestea, în cazul în care laboratorul nu le va aborda până la sfârșitul perioadei de suspendare de șase luni, WADA poate prelungi suspendarea acreditării laboratorului pentru încă șase luni.

Potrivit ISL, WADA este responsabilă pentru acreditarea și reacreditarea laboratoarelor anti-doping, asigurând astfel menținerea celor mai înalte standarde. Acest proces de monitorizare este realizat în colaborare cu Organizația Internațională pentru Standardizare, de către organisme naționale independente de acreditare, care sunt membri cu drepturi depline ai Acordului de Cooperare Internațională referitor la Acreditarea Laboratoarelor.